Zamiary wprowadzenia do produkcji nowych, mocniejszych, a zarazem cięższych silników, wymusiły rozpoczęcie prac nad nowym rodzajem ramy. Silniki o najwyższych mocach wymagają znaczącej ingerencji w podstawowe reguły projektowania ram ppg. Wraz ze wzrostem mocy silnika oprócz zamierzonego większego ciągu, pogłębiają się niestety wszystkie niekorzystne zjawiska związane z pracą śmigła, wibracjami, hałasem, czy też znaczącym ciężarem silnika.